Om mig


At hjælpe mennesker, at undersøge sammenhænge, at udvikle interventioner og formidle mine budskaber, er min passion og min vision. Spændingsfeltet mellem krop og psyke har optaget mig lige siden jeg kombinerede min idrætsuddannelse med uddannelsen til psykolog. Min egen fortid som konkurrenceløber, træner og instruktør giver mig en forståelse for, hvorfor træning, krop og sport kan blive værdifuldt og identitetsbærende.


Som psykolog og forsker har jeg især arbejdet med den psykiske smerte, der kan være forbundet med spisning, kropsidealer, træning og sport. Jeg har savnet forebyggelse, bedre behandlingsmuligheder, forskning, viden og strategier til at håndtere problematikkerne.


Ved at udvikle og tilbyde behandling, supervision, foredrag, kurser, podcast, bøger og forskningsartikler, forsøger jeg at bidrage til, at færre mennesker får problemer med mad, krop og træning samtidig med, at flere mennesker får bedre hjælp og viden.


Måske kender du mig fra DR-dokumentarerne om svømmere under overfladen eller fodboldens usynlige syge, hvor tidligere atleter fortæller om spiseforstyrrelser som resultat af hårde træningsmiljøer og offentlige vejninger.

Mine uddannelser

2021: Specialist i psykoterapi, som er en længere efteruddannelse for psykologer.

2018: 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

2014: Ph.d. i træningsafhængighed og spiseforstyrrelser. 

2010: Specialuddannelse (KOK) i spiseforstyrrelser.

2009: Autoriseret psykolog.

2005: Uddannet cand. psych. ved Københavns Universitet.

1999: Bachelor i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet.

Mine ansættelser


Jeg har aktuelt en deltidsansættelse som professor og psykolog på Institut for Psykologi ved SDU, hvor jeg underviser, vejleder og forsker. Samtidig har jeg min psykologiske virksomhed med klienter, konsulentopgaver for Team Danmark og DIF, foredrag og andre formidlingsopgaver.


Tidligere har jeg været ansat som professor på Klinisk Inistitut ved SDU, som klinikchef på Hejmdal Privathospital, som forskningsleder i Center for Digital Psykiatri, som psykolog og ph.d.-studerende i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syd, som psykolog på et hjerneskadecenter, som gæsteunderviser på Institut for Idræt ved SDU og som idrætslærer på Politiskolen.

Min forskning

 

Siden jeg indledte min forskerkarriere i 2011 på Syddansk Universitet, har jeg forsket i forskellige psykologiske emner som træningsafhængighed, spiseforstyrrelser, angst, depression, arbejdsafhængighed, passion og brugen af digitale redskaber til at understøtte behandling.

 

Jeg har publiceret mere end 65 videnskabelige artikler og præsenteret min forskning på konferencer i New York, London, Madrid, Barcelona, Nice, Firenze og København.

 

Du kan læse mere om mine forskningsaktiviteter på mit online CV hos Syddansk Universitet her.

Mine foredrag


De emner, jeg har holdt foredrag om er træningsafhængighed, anoreksi, bulimi, BED, sport og spiseforstyrrelser, psykiske følger af idrætsskader, tilknytningsteori, internetbaseret terapi, forskningsformidling og forskerskarrierer.


Jeg har holdt foredrag for folkeuniversitetet, Bedre Psykiatri, PsykInfo, Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, Vejle Sportshøjskole, Team Danmark, Ubberup Højskole, Odense Triathlon Klub, Bogforum, Odense Unversitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark og mange andre steder.

Mine samarbejdspartnere


Jeg samarbejder meget gerne og har bred erfaring med spændende fælles projekter, formidlingsaktiviteter, forskning og behandling. Her er nogle eksempler på organisationer og personer, jeg samarbejder med:unsplash