Med Kroppen som gidsel udkom i 2023 på Paludans Forlag.

Jeg skrev bogen sammen med to klienter og handler om, hvordan du gennem trygge relationer kan få et redskab til at komme ud af spiseforstyrrelse eller træningsafhængighed.

Find træningsbalancen - mellem sundhed og smerte udkom i 2014 og handler både om træningsafhængighed og de psykiske følger af idrætsskader. I bogen gennemgår jeg forsknings, bruger cases og giver råd til at komme videre.

Besat af træning var den første bog om træningsafhængighed, jeg skrev i 2013.

Bogen tog afsæt i min ph.d.-afhandling om trænings-afhængighed samt mine klienter med træningsafhængighed.

Ny artikel om bogen: Med kroppen som gidsel


Tidligere klient og medforfatter på bogen fortæller, hvordan hendes vej ud af spiseforstyrrelsen var at knytte sig til et andet menneske og dermed få næring til den omsorgslængsel, der lå bag hendes restriktive spisning og tvangsmotion."Det er de gode erfaringer med at blive set, mødt, og rummet i alle mine følelser, der har hjulpet mig til at slippe fri af træningsafhængigheden og spiseforstyrrelsen. Det er følelsesmæssig varme, nysgerrighed og omsorg fra et andet menneske, jeg har haft brug for. Det har været at knytte et følelsesmæssigt bånd og føle forbundethed til et andet menneske, jeg har længtes efter."

unsplash