Balance i træning


Træningsafhængighed

Sved på panden. Hjertet hamrer. Lungerne hiver efter luft. Nogle elsker at træne, andre kan godt undvære, mens enkelte bliver besatte af det.

Den sunde balance i træning kan være vanskelig at finde, når man gerne vil være stærkere, hurtigere eller slankere. For de fleste er enige om, at meget træning er meget sundt.

Som psykolog og forsker har jeg især interesseret mig for de motionister og sportsfolk, der i deres bestræbelser på at blive sunde, stærke eller udholdende ender med at blive slidte og nedbrudte, fordi træningen eskalerer og bliver tvangspræget.


Træningsafhængighed er kendetegnet ved, at man hele tiden øger sin træning og aldrig rigtig er tilfreds. Det handler om at søge et dagligt træningskick og tilsidesætte alt andet for at få den næste træning i hus. Måske begynder familie og venner at bekymre sig og give udtryk for, at de bliver valgt fra.

Når træningen styrer, kan man ende med at blive ensom og trist, fordi livet bliver indskrænket og ufrit. 


Men der er en vej ud og med støtte og ihærdighed kan man vende et overdrevent træningsmønster til en sund balance, hvor der både er plads til både træning og andre aktiviteter i hverdagen. 


Siden 2005 har jeg tilbud psykologisk behandling til de motionister og sportsfolk, som har brug for professionel hjælp til at genfinde et sundt træningsmønster og støtte til at forstå, hvorfor træningen løb løbsk.


Psykiske følger af idrætsskader har også optaget mig, og jeg har forsket i emnet og behandlet den angst og depression, der kan opstå, når skaden sker.


Hvis du deler min interesse for træningsafhængighed og smerten i sport, kan du læse mere i mine bøger og artikler:


Mia Beck Lichtenstein: Find træningsbalancen - mellem sundhed og smerte. Dansk Psykologisk Forlag 2014.

Mia Beck Lichtenstein: “Besat af træning. Når sund motion bliver til skadelig afhængighed”. Dansk Psykologisk Forlag 2013.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/loeber-din-traening-loebsk

https://videnskab.dk/krop-sundhed/test-dig-selv-er-du-afhaengig-af-din-traening

https://videnskab.dk/krop-sundhed/test-dig-selv-er-du-afhaengig-af-din-traening

https://www.dgi.dk/artikler/saadan-kan-du-hjaelpe-dig-selv-som-skadet

https://www.dgi.dk/artikler/saadan-kan-du-hjaelpe-en-skadet-som-traener

https://videnskab.dk/krop-sundhed/skadede-motionister-risikerer-at-blive-deprimerede.

http://www.bodylab.dk/shop/overdreven-traening-kan-863c1.html

http://news.bodylab.dk/artikler/18576-grafik-traeningsafhaengighed-hvem-er-risiko-og-hvorfor-del-2

https://www.krop-fysik.dk/besat-traening-naar-passionen-traening-gaar-amok/

http://news.bodylab.dk/artikler/17839-traeningsafhaengighed-fitness

Rapport fra en træningsspiral. Psykolog Nyt 2012, nr. 20.

Løb fra Livet. Psykolog Nyt 2014, nr. 2.

Når motion bliver til misbrug. Krop og Fysik, nr. 2 (2013)

Træningen kan tage magten. Dansk Sportsmedicin, nr. 4 (2013)