Test dig selv


Test dig selv

Træningsafhængighed

Her kan du teste, om du har tegn på træningsafhængighed. Du skal score dig selv på en skala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig) på nedenstående seks udsagn. Man kan få en samlet score mellem 6 og 30.


1. Træning er det vigtigste i mit liv.

2. Jeg træner så meget, at jeg får konflikter med min familie, partner eller venner.   

3. Jeg bruger træning til at ændre humør (f.eks. for at få et kick eller slippe væk).

4. Jeg øger hele tiden min daglige træning.

5. Hvis jeg går glip af et træningspas, bliver jeg rastløs, irritabel eller trist.

6. Selvom jeg skærer ned på min træning, ender jeg alligevel med at træne lige så tit som før.

       

Læg tallene sammen fra de seks udsagn. Hvis du har en samlet score på 24-30, er det sandsynligt, at du er afhængig af træning på en måde, der kan skade dig.


Spiseforstyrrelse

Her kan du teste, om du har tegn på en spiseforstyrrelse. Svar med JA eller NEJ.


1. Kaster du nogensinde op, fordi du føler dig ubehagelig overfyldt?

2. Er du bekymret for, at du har mistet kontrollen over, hvor meget du spiser?

3. Har du for nyligt tabt dig mere end 6-7kg på tre måneder?

4. Synes du, at du er for tyk, selvom andre siger, du er tynd?

5. Vil du sige, at mad dominerer (styrer) dit liv?

 

Har du to eller flere JA-svar, er der risiko for spiseforstyrrelse, og du bør søge hjælp.

Yderligere udredning er nødvendig for at vurdere, om der er tale om en spiseforstyrrelse. 


Begge tests er udviklet af internationale forskergrupper og oversat til brug på dansk. Testene bruges i både forskning og klinikker mange steder i verden - også i Danmark. Testene kan frit bruges og er gratis.


Automatiske Negative Tanker

Herunder kan du undersøge, om du har mange og kraftige negative tanker.

Spørgeskemaet bruges primært til forskning og til at måle effekt af behandling.