Læs om træningsafhængighed

mialic.dk

Læs om træningsafhængighed og spiseforstyrrelser

Der er en overvældende og inspirerende interesse for mine forskningsemner træningsafhængighed, overdreven sundhed, kropsidealer og spiseforstyrrelser.


De mange gode spørgsmål, som jeg i tidens løb er blevet stillet, vil du kunne finde svar på i nedenstående litteratur. Du er velkommen til at citere mig fra bøger og artikler.


Køb mine bøger

Mia Beck Lichtenstein: Find træningsbalancen - mellem sundhed og smerte. Dansk Psykologisk Forlag 2014. .


Mia Beck Lichtenstein: “Besat af træning. Når sund motion bliver til skadelig afhængighed”. Dansk Psykologisk Forlag 2013.


Mine danske artikler om træningsafhængighed:

Lichtenstein, M. B. Kan fem simple spørgsmål afsløre en spiseforstyrrelse? Videnskab.dk 2017. https://videnskab.dk/krop-sundhed/kan-fem-simple-spoergsmaal-afsloere-en-spiseforstyrrelse

Skadede motionister risikerer at blive deprimerede. Forskerzonen, Videnskab.dk 2017. https://videnskab.dk/krop-sundhed/skadede-motionister-risikerer-at-blive-deprimerede

Lichtenstein, M. B. Overdreven træning kan hænge sammen med lavt leptin. Bodylab. http://www.bodylab.dk/shop/overdreven-traening-kan-863c1.html (2016)

Lichtenstein, M. B.  Træningsafhængighed. Hvem er i risiko og hvorfor? Bodylab. http://news.bodylab.dk/artikler/18576-grafik-traeningsafhaengighed-hvem-er-risiko-og-hvorfor-del-2 (2015)

Lichtenstein, M.B. Fra madafhængighed til træningsafhængighed. Adipositasforeningen (2015)

Lichtenstein, M. B: I need to get my fix: exercise addiction in two cases. Psykologisk Tidsskrift NTNU, nr. 3 (2014)

Lichtenstein, M. B. Rapport fra en træningsspiral. Psykolog Nyt, nr. 20 (2014).

Lichtenstein, M.B.: Løb fra Livet. Psykolog Nyt 2014, nr. 2 (2014)

Lichtenstein, M. B.: Motionsafhængighed - et moderne misbrug. Dansk Magisterforening (2014)

Lichtenstein, M. B. Træningsafhængighed i fitness. Bodylab. http://news.bodylab.dk/artikler/17839-traeningsafhaengighed-fitness (2014)

Lichtenstein, M. B. og Støving R. K. (2014): Motion kan blive et misbrug. Ugeskrift for Læger.

Lichtenstein, M. B.: Når motion bliver til misbrug. Krop og Fysik, nr. 2 (2013)

Lichtenstein, M. B.: Træningen kan tage magten. Dansk Sportsmedicin, nr. 4 (2013)

Lichtenstein, M. B.: Motionsafhængighed – når sundhed bliver til sygdom, Psykolog Nyt, nr. 6 (2010)

Lichtenstein, M. B. og Støving R. K. (2010): Motionsafhængighed og spiseforstyrrelser. Psykolog Nyt, nr. 11.

Lichtenstein, Mia (2005): Besat af træning. Helse, nr. 7, s. 10.

 

Mine engelske videnskabelige artikler:

Lichtenstein, M. B. et al. (2012): Validation of the exercise addiction inventory in a Danish sport context. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport.

Lichtenstein, M. B. et al. (2013): Exercise addiction: A study of eating disorder symptoms, quality of life, personality traits and attachment styles. Psychiatry Research.

Lichtenstein, M. B. et al. (2014): Exercise addiction in team sport and individual sport: Prevalences and validation of the exercise addiction inventory. Addiction Research and Theory.

Lichtenstein, M. B. et al. (2014): Exercise Addiction - Validation of the exercise addiction inventory, prevalence of addiction, eating disorder symptoms, personality traits and leptin levels. PhD thesis. University of Southern Denmark.

Lichtenstein, M. B. et al. (2015): Exercise addiction in men is associated with lower fat-adjusted leptin levels. Clinical Journal of Sports Medicine.

Griffiths, M., Urbán R., Demetrovics, Z., Lichtenstein, M.B, et al. (2015): A cross-cultural re-evaluation of the Exercise Addiction Inventory (EAI) in five countries. Sports Medicine Open.

Lichtenstein, M. B. et al. (2017): Compulsive Exercise: links, risks and challenges faced. Psychology Research and Behavior Management.

Lichtenstein, M. B. et al. (2017): Do exercisers with musculoskeletal injuries report symptoms of depression and stress? Journal of Sport Rehabilitation.

Lichtenstein, M. B. et al. (2017): Is exercise addiction in fitness centers a socially accepted behavior? Addictive Behaviors Report.


Se flere artikler på min profil på Syddansk Universitet www.sdu.dk/ansat/mlichtenstein